MINIKIT Plus - Zmiany Oprogramowania
*********************
Wersja 1.25

[Funkcja DUAL] poprawiono wznawianie połączenia w trybie DUAL (obsługa dwóch telefonów jednocześnie).
Wersja 1.24

[Rozpoznawanie mowy] Rozwiązano problem użycia zapowiedzi głosowej kiedy synchronizacja kontaktów wyłączona (specjalny tryb parowania)
[Rozpoznawanie mowy] TYLKO DLA JĘZYKA NIEMIECKIEGO: Naprawiono błąd związany ze słowami kluczami
[Kompatybilność telefonu] Poprawiono kompatybilność z telefonami


Wersja 1.23

[Interfejs/język] usunięto błędy związane z nierównym poziomem głośności.
[Ogólne] dodano obsługę najnowszych telefonów.


Wersja 1.17

POPRAWKI
[Interejs/Języki]: Dodanie nowych języków: polski, rosyjski, chiński, czeski, turecki, szwecki, duński

USUNIĘTE BŁĘDY
[Interfejs/Języki]
Wpowiadana nazwa kontaktu była głośniesza od pozostałych instrukcji
[TU] żeńskie głos zamieniony na męski
[Przesyłanie BT/Komendy z nawigacji]
[SW]Podczas przeglądania książki adresowej brakuje liter alfabetycznych

[Interface / Langues]
Le message vocal "Changement de téléphone principal" n'était pas toujours joué.
La lecture A2DP pouvait parfois supplanter les messages vocaux des menus du Minikit+.
[Mise à jour via USB]
Instabilités du système suite à une mise à jour échouée.
[Streaming Bluetooth / Messages de navigation]
La lecture A2DP du téléphone secondaire pouvait parfois supplanter la communication téléphonique du téléphone principale.
Correction de la gestion du volume sonore des messages de navigation et de la musique avec certains téléphones.