Zmiany oprogramowania - CK3100
------------------------------

Lista zmian:
------------


Wersja 5.00
- Zoptymalizowano synchronizację kontaktów oraz rejestr połączeń: szybsze i bardziej uniwersalne działanie, dodano nowy protokół dla lepszej synchronizacji(głównie dla iPhone)
- Większa kompatybilność: zwiększono interoperacyjność oraz kompatybilność ze wszystkimi telefonami Bluetooth oraz smartfonami na rynku obecnie jak i w przyszłości
- Uproszczona nawigacja: całkowicie przebudowano menu parowania urządzeń by zwiększyć intuicyjność interfejsu


Wersja 4.30
- [iPhone]: Dodano opcję zamiany(sortowanie) imienia z nazwiskiem kontaktu w książce poprzez Preferencje / Wyświetlanie / Menu sortowania
- [iPhone]: Usunięto problem z rozłączaniem się urządzeń podczas rozmowy
- Usunięto błąd związany z odtwarzaniem dźwięków podczas synchronizacji urządzeń


Wersja 4.23
- Zmiany: poprawiony błąd polegający na „niezapamiętywaniu” ustawień głośności mikrofonu.


Wersja 4.22

- Poprawiono jakość dzięku dla telefonów Nokia 6700 oraz Nokia 6730c.
- Dodano trzy nowe opcje typu "Auto-pair":
."Auto-pair no sync" : Kod parowania "0000" a synchronizacja nie dojdzie do skutuku (zastąpiono opcję "Casio G'z One Boulder").
."Auto-pair with sync": Kod parowania "0000" a standardowa sychronizacja zostanie rozpoczęta.
."Auto-pair AT sync" : Kod parowania "0000" a rozpocznie się synchronizacja w trybie "AT type".
- Dodano nowe menu "SE C902,C905": Dla telefonów Sony Ericsson serii C9xx.
- Dodano opcję "Win CE"


Wersja 4.21

- Usunięto błąd związnany z odgrywaniem dzwonków (Nokia, Blackberry, itd...)


Wersja 4.20

- Usunięto błąd z wyświetlaczem. Błąd pojawiał się podczas uaktualniania oprogramowania poprzez Bluetooth


Wersja 4.19
- Poprawiono kompatybilność z telefonami: Nokia E51, Casio Boulder, Motorola U9


Wersja 4.18b

- Usunięto błąd [Apple iPhone v2.1] związany z trzecią przychodzącą rozmową: brak audio


Wersja 4.18a

- Poprawiono odtwarzanie dźwięków dla telefonów Nokia oraz Sony Ericsson.


Wersja 4.18

- Zmiany sprzętowe, żadnych zmian względem zgodności, funkcjonalności czy niezawodności.